ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
______________________________________________________________________________________________
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567

5. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง มาตรการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

1.มาตรการป้องกันการทุจริต

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.