ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
______________________________________________________________________________________________
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชูศักดิ์ ใส่แจ่ม ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ เปรียบยิ่ง) หมู่ที่ 12 บ้านโดนเลง
ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

การประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนในท้องถิ่น และคัดเลือกผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านในท้องถิ่น

 

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทมอ ครั้งที่ 1/2566

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.