ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมในตำบลทมอ ใช้การเดินเท้า รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่

ส่วนการติดต่อกับชุมชนอื่นนอกเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์ รถโดยสารประจำทาง เพื่อเดินทางไปยังอำเภอ หรือเดินทางต่อไปยังจุดหมาย

การไฟฟ้า

เขตตำบลทมอ เป็นชุมชนชนบทระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบ

ทุกครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวกคือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

ประชาชนในตำบลทมอได้รับการบริการด้านการประปา ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในตำบลทมอ ส่วนใหญ่เป็นป่าชุมชน ซึ่งมีดังนี้

1. ป่าเนิกเหียรดัสซันตูจ เป็นพื้นที่เฉพาะซึ่งควรจะดำเนินการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ

2. ป่าโคกกลัน

3. ป่าช้ากาเกาะ


 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.