ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
______________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นางสาวณัฐวดี  จันทบุปผา
นางสาวณัฐวดี จันทบุปผา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวภิญญาภัทร์  เมืองไทย
นางสาวภิญญาภัทร์ เมืองไทย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวทิพวรรณ ทองนำ
นางสาวทิพวรรณ ทองนำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรีสุดา  ผลวัฒน์
นางสาวศรีสุดา ผลวัฒน์
ครู
นางสุปรียา  เสนจันทร์ฒิไชย
นางสุปรียา เสนจันทร์ฒิไชย
ครู
นางเนตรฤมล  สุตลาวดี
นางเนตรฤมล สุตลาวดี
ครู
นางศิริวรรณ  สังข์โกมล
นางศิริวรรณ สังข์โกมล
ครู
นางโสภา  ห้องแซง
นางโสภา ห้องแซง
ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก
นางพัชรินทร์  จบหล้า
นางพัชรินทร์ จบหล้า
ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก
นางสาวเกศยา  หนองดี
นางสาวเกศยา หนองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญหฤทัย  สมดิน
นางขวัญหฤทัย สมดิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภิชยา เมืองไทย
นางสาวศุภิชยา เมืองไทย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.