ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
�ารดำเนิน�ารตามนโยบาย�ารบริหาร ทรัพยา�รบุคคล
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคุล ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120220408045826.pdf   08-04-2565  76  11
2   การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคุล ประจำปีงบประมาณ 2564  ผลงาน   16-04-2564  99  9
3   การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคุล นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   26-10-2563  97  3
4   การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคคุล นโยบายด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)   08-10-2563  99  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.