ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา อบต.ทมอ
______________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา อบต.ทมอ
 
 
นายวิไลย์ สาคะนิล
นายวิไลย์ สาคะนิล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
085-7656308
นายแหลมสิงห์ ขบวนกล้า
นายแหลมสิงห์ ขบวนกล้า
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
080-7306290
นายวิไลย์ สาคะนิล
นายวิไลย์ สาคะนิล
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 1
085-7656308
นายธีรชัย ทองคำสุข
นายธีรชัย ทองคำสุข
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 2
087-9638427
นายสุทรานนท์ สังข์โกมลแสงเงิน
นายสุทรานนท์ สังข์โกมลแสงเงิน
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 3
082-8728750
นางจันทร์เพ็ญ  กิ่งกังวาลย์
นางจันทร์เพ็ญ กิ่งกังวาลย์
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 4
087-2421415
นายชัยวัฒน์ บุตรเทศ
นายชัยวัฒน์ บุตรเทศ
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 5
085-7761192
นายแหลมสิงห์  ขบวนกล้า
นายแหลมสิงห์ ขบวนกล้า
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 6
080-7306290
นางสาวศิริชนม์  แนมดี
นางสาวศิริชนม์ แนมดี
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 7
085-3189089
นางศิริประภา  อินทร์แป้น
นางศิริประภา อินทร์แป้น
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 8
062-5915246
นางผุสดี ศรีพนา
นางผุสดี ศรีพนา
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 9
098-1026922
นางผ่องศรี ปลื้มใจ
นางผ่องศรี ปลื้มใจ
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 10
065-1101540
นางมาลัย ตะลาโส
นางมาลัย ตะลาโส
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 11
088-5344565
นายเพลิน  เตียงจันทร์
นายเพลิน เตียงจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 12
086-0035219
นายวิชัย สังข์โกมล
นายวิชัย สังข์โกมล
สมาชิกสภา อบต.ทมอ หมู่ที่ 13
098-6600448
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.