ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงาน
______________________________________________________________________________________________
แผนการดำเนินงาน
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั่งที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561)

แผนการตำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล ณ เมษายน 2562)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2563)

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.