ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
______________________________________________________________________________________________
ข่าวสารสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ
 

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 008 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 007 เรื่อง ส่งรายงานความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 006 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 005 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 004 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 003 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 002 เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศอำเภอปราสาท เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ที่ สร 79601.1/ว 001 เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.