ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
รายงานสถานะทางการเงิน
______________________________________________________________________________________________
รายงานสถานะทางการเงิน
 

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน 2561-กันยายน 2561)

รายงานงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562

รายงานงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2562 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562)

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (มกราคม 2563-มีนาคม 2563)


 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.