ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
ประกาศ/คำสั่ง
______________________________________________________________________________________________
ประกาศ/คำสั่ง
 

คำสั่ง อบต. ที่  104/2565 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง อบต. ที่  265/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

คำสั่ง อบต. ที่  264/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง อบต. ที่  263/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง อบต. ที่  262/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

คำสั่ง อบต. ที่  261/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง อบต. ที่  260/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

คำสั่ง อบต. ที่  259/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง อบต. ที่  258/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง อบต. ที่  256/2564 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.

คำสั่ง อบต. ที่  255/2564  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง อบต. ที่  6/2564  เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.