ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
ภาพ�ิจ�รรม
______________________________________________________________________________________________


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอเป็นประธาน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งเข้าร่วมประชุม และออกพื้นที่ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองก่อนเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.