ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540    
       -  คู่มือการให้บริการประชาชน  doc120170617020516.pdf   17-06-2560  31
       -  บทความเพยแพร่ประชาสัมพันธ์ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  doc120170617020446.ข้อมูลข่าวสาร   17-06-2560  24
       -  ประกาศการแต่งตั้งและแนวทางในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  doc120170617020359.pdf   17-06-2560  25
       -  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร  doc120170617020224.pdf   17-06-2560  73
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.