ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ไปบ้านโดนเลง หมู่ที่ ๑๒  ประกาศ   19-05-2566  0  0
2   ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล  ประกาศ   09-01-2566  31  0
3   ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน  ประกาศ   09-01-2566  31  0
4   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕  ประกาศ   03-01-2566  31  0
5   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูศักดิ์ ใสแจ่ม ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ เปรียบยิ่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง  ประกาศ   03-01-2566  31  0
6   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ศพด.บ้านขยอง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๔  ประกาศ   03-01-2566  31  0
7   ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ  ประกาศ   28-11-2565  46  1
8   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ doc220220905082127.pdf doc320220905082127.pdf doc420220905082127.pdf   19-08-2565  88  7
9   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางขวัญใจ ตะลาโส ถึงหน้าบ้านนายเดือม พงษ์ชะอุ่มดี หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๔) บ้านโคกเพชร ตำบลทมอ  ประกาศ   17-02-2565  109  13
10   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเจริญผล หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๕) บ้านทมอ ตำบลทมอ  ประกาศ   17-02-2565  104  8
11   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวนไปบ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๒ (ช่วงสุดท้าย) บ้านลำดวน ตำบลทมอ  ประกาศ   17-02-2565  109  6
12   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ขบวนกล้า ถึงหน้าบ้านนายจำรัส ในไซ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓) บ้านอำปึล ตำบลทมอ  ประกาศ   15-02-2565  105  5
13   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายณัฐวุฒิ สงวนดี ถึงบ้านนายสีดา ตะลาโส หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) บ้านโคกบุ ตำบลทมอ  ประกาศ   15-02-2565  118  6
14   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานกลางหมู่บ้าน ถึงถนนข้างบ้านนายบุญรอด ละม้ายนิล หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) บ้านยาง ตำบลทมอ  ประกาศ   15-02-2565  109  8
15   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวนไปบ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ตำบลทมอ  ประกาศ   25-01-2565  110  5
16   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุเทพ อินทร์แป้น ถึงหน้าบ้านยสบวิชัย สังข์โกมล หมูที่ ๑๓ ตำบลทมอ  ประกาศ   28-10-2564  115  5
17   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านโคกกลัน ตำบลทมอ  ประกาศ   08-04-2564  121  10
18   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเส็ง เจนขบวน ถึงโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ตำบลทมอ  ประกาศ   15-01-2564  102  5
19   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   13-01-2564  127  4
20   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๙ ถึงบ้านโคกเพชร ตำบลทมอ  ประกาศ   13-01-2564  119  5
21   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลทมอ  ประกาศ   17-03-2563  115  5
22   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกตาปรวง ถึงคุ้มโดนเลงเหนือ หมู่ที่ ๙ บ้านเจริญสุข ตำบลทมอ  ประกาศ   17-03-2563  116  5
23   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน แอลฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหัวแรด (ช่วงที่ ๔ สุดท้าย) ตำบลทมอ  ประกาศ   24-12-2562  113  5
24   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุเทียน แย้มชู ถึงบ้านนายเปลี่ยน ขบวนกล้า หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ (ช่วงที่ ๓ สุดท้าย) ตำบลทมอ  ประกาศ   24-12-2562  127  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.