ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
สรุปผล�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ารจัดหาพัสดุรายเดือน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ประกาศ   02-06-2565  12  1
2   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  ประกาศ   05-05-2565  16  1
3   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  ประกาศ   04-04-2565  86  11
4   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศ   02-03-2565  85  4
5   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  ประกาศ   02-02-2565  80  3
6   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ   04-01-2565  87  4
7   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  ประกาศ   03-12-2564  80  1
8   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  ประกาศ   04-11-2564  84  1
9   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  ประกาศ   01-10-2564  82  0
10   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  ประกาศ   03-09-2564  87  0
11   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  ประกาศ   05-08-2564  81  0
12   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  ประกาศ   05-07-2564  84  0
13   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ประกาศ   04-06-2564  80  0
14   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564  รายงาน   05-05-2564  100  1
15   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564  รายงาน   04-04-2564  100  0
16   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  รายงาน   02-03-2564  100  0
17   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564  รายงาน   02-02-2564  98  0
18   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  รายงาน   04-01-2564  102  0
19   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  รายงาน   04-12-2563  100  0
20   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  รายงาน   03-11-2563  109  0
21   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   12-10-2563  102  2
22   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   13-07-2563  101  0
23   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   09-04-2563  107  2
24   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   14-01-2563  101  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.