ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฏร์บำรุง) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทมอ
[28-02-2023]   โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฏร์บำรุง) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทมอ  
โครงการเลี้ยง ปรับปรุงสายพันธ์โค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
[20-02-2023]   โครงการเลี้ยง ปรับปรุงสายพันธ์โค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
โครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทมอและประชาชนในตำบลทมอ  เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
[17-11-2022]   โครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุลากรองค์การบริหารส่วนตำบลทมอและประชาชนในตำบลทมอ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
[09-09-2021]   โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
[08-06-2021]   การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
[07-06-2021]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
[06-06-2021]   กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล 
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[30-04-2021]   โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[29-04-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[26-03-2021]   โครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการ  “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน”
[09-03-2021]   โครงการ “1 องค์กร 1 ชุดทีมผ้าไหมสุรินทร์ ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธาน” 
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทมอ ประจำปี 2563
[19-08-2020]   โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทมอ ประจำปี 2563 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
[09-06-2020]   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[02-06-2020]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
[01-06-2020]   พลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
[01-06-2020]   มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563
[29-05-2020]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
[25-03-2020]   การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[21-06-2019]   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
[20-11-2018]   ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น 
อบต.ทมอ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
[02-05-2017]   อบต.ทมอ ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่
[21-04-2016]   บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
[23-03-2016]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[15-03-2016]   โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ทดสอบ04
[27-08-2015]   ทดสอบ04 
ทดสอบ03
[27-08-2015]   ทดสอบ03 
ทดสอบ02
[27-08-2015]   ทดสอบ02 
ทดสอบ01
[27-08-2015]   ทดสอบ01 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.