ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
______________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายชัยรัตน์  บุญมาก
นายชัยรัตน์ บุญมาก
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเจตดิลก  สังข์พิทักษ์กุล
นายเจตดิลก สังข์พิทักษ์กุล
นายช่างโยธา
นายวิจิตร สายเสมา
นายวิจิตร สายเสมา
นายช่างโยธา
นายศิณัฐปกรณ์  สำราญดี
นายศิณัฐปกรณ์ สำราญดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.