ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
สำนักปลัด อบต.
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด อบต.
 
 
นางญาณิศา อินทรโคตร
นางญาณิศา อินทรโคตร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายอัครินทร์ บุญรอด
นายอัครินทร์ บุญรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชาตรี ชุ่มสูงเนิน
นายชาตรี ชุ่มสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนิภา ประกอบนันท์
นางสาวนิภา ประกอบนันท์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายเกียรติศักดิ์ ตะลาโส
นายเกียรติศักดิ์ ตะลาโส
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรรณทนี สุนทรดี
นางสาววรรณทนี สุนทรดี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สมเสมอ
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สมเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอภินันท์ เงิดประโทก
นายอภินันท์ เงิดประโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนันทพล เงิดกระโทก
นายนันทพล เงิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุธัญญา โกสีนาม
นางสาวสุธัญญา โกสีนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นายวรวุฒิ  กอบแก้ว
นายวรวุฒิ กอบแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายอาชีพ ระบือนาม
นายอาชีพ ระบือนาม
นักการภารโรง
นายจักรกริช หมายสนิท
นายจักรกริช หมายสนิท
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายชัยณัฐ ดวงเวาว์
นายชัยณัฐ ดวงเวาว์
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
นายอรรถพล เลิศไว
นายอรรถพล เลิศไว
พนักงานประจำรถรถกู้ชีพกู้ภัย
นายรัฐพล สืบศาสนา
นายรัฐพล สืบศาสนา
พนักงานประจำรถรถกู้ชีพกู้ภัย
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.