ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัด อบต.
______________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด อบต.
 
 
นางญาณิศา อินทรโคตร
นางญาณิศา อินทรโคตร
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.
นายอัครินทร์ บุญรอด
นายอัครินทร์ บุญรอด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายชาตรี ชุ่มสูงเนิน
นายชาตรี ชุ่มสูงเนิน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวนิภา ประกอบนันท์
นางสาวนิภา ประกอบนันท์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายเกียรติศักดิ์ ตะลาโส
นายเกียรติศักดิ์ ตะลาโส
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววรรณทนี สุนทรดี
นางสาววรรณทนี สุนทรดี
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สมเสมอ
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ สมเสมอ
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายนันทพล เงิดกระโทก
นายนันทพล เงิดกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสุธัญญา โกสีนาม
นางสาวสุธัญญา โกสีนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล
นายวรวุฒิ  กอบแก้ว
นายวรวุฒิ กอบแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายอาชีพ ระบือนาม
นายอาชีพ ระบือนาม
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.