ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางธนสร  แสนมั่น
นางธนสร แสนมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุรุวรรณ  อินทร์แปลง
นางสาวอุรุวรรณ อินทร์แปลง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพัชรีภรณ์   พิศวง
นางสาวพัชรีภรณ์ พิศวง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวฐิตาภรณ์  ดนเสมอ
นางสาวฐิตาภรณ์ ดนเสมอ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสรัลรัตน์  สิทธิสกุลรัตน์
นางสรัลรัตน์ สิทธิสกุลรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นางสาวปภาณิน  เจนขบวน
นางสาวปภาณิน เจนขบวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.