ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
______________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
(ว่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอุรุวรรณ  อินทร์แปลง
นางสาวอุรุวรรณ อินทร์แปลง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวพัชรีภรณ์   พิศวง
นางสาวพัชรีภรณ์ พิศวง
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสรัลรัตน์  สิทธิสกุลรัตน์
นางสรัลรัตน์ สิทธิสกุลรัตน์
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.