ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
���������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ.2566  doc120230419105329.pdf   19-04-2566  12  6
2   การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "การมีนวัตกรรมทางความคิด คิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ยึดถือประโยชน์ส่วนตัว (ประโยชน์ทับซ้อน)"  doc120220410073525.pdf   08-04-2565  100  11
3   การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "อบต.ทมอ ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"  doc120220410074028.pdf   25-03-2565  99  7
4   การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "การสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจให้เป็นเหนึ่งเดียว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในองค์กร"  doc120210508083150.pdf   23-03-2564  124  16
5   การดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "การมีนวัตกรรมทางความคิด คิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ยึดถือประโยชน์ส่วนตัว (ประโยชน์ทับซ้อน)"  doc120210508082904.pdf   25-02-2564  119  13
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ค่านิยมสร้างสรรค์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมจริตในองค์กร  doc120210508082136.pdf   26-07-2561  117  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.