ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566  ประกาศ   04-04-2566  6  2
2   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ประกาศ   03-03-2566  6  1
3   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  ประกาศ   03-02-2566  7  2
4   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ประกาศ   04-01-2566  7  1
5   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ประกาศ   06-12-2565  6  1
6   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ประกาศ   07-11-2565  6  1
7   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  ประกาศ   04-10-2565  6  0
8   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  ประกาศ   05-09-2565  6  0
9   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  ประกาศ   03-08-2565  6  0
10   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  ประกาศ   04-07-2565  6  0
11   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  ประกาศ   02-06-2565  23  3
12   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  ประกาศ   05-05-2565  32  1
13   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  ประกาศ   04-04-2565  101  11
14   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  ประกาศ   02-03-2565  100  4
15   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  ประกาศ   02-02-2565  96  3
16   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  ประกาศ   04-01-2565  102  4
17   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  ประกาศ   03-12-2564  96  1
18   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  ประกาศ   04-11-2564  101  2
19   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564  ประกาศ   01-10-2564  100  0
20   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564  ประกาศ   03-09-2564  102  0
21   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  ประกาศ   05-08-2564  96  0
22   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564  ประกาศ   05-07-2564  97  0
23   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ประกาศ   04-06-2564  95  0
24   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564  รายงาน   05-05-2564  115  1
25   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564  รายงาน   04-04-2564  115  0
26   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  รายงาน   02-03-2564  115  0
27   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564  รายงาน   02-02-2564  113  0
28   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563  รายงาน   04-01-2564  118  0
29   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  รายงาน   04-12-2563  114  0
30   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  รายงาน   03-11-2563  123  0
31   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   12-10-2563  116  2
32   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   13-07-2563  117  0
33   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   09-04-2563  121  2
34   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ   14-01-2563  116  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.