ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
แบบคำร้อง งานถนน
______________________________________________________________________________________________
   แบบคำร้อง งานถนน


วันที่กรอกคำร้อง   :
เลือกขอความอนุเคราะห์เรื่อง   :
เรียน  :
ชื่อ-สกุลผู้ยืนคำร้อง :  :
อายุ  :   ปี 
เลขบัตรประชาชน  :
ที่อยู่ บ้านเลขที่  : หมู่ที่ :  ตำบล : 
อำเภอ  : จังหวัด : 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  :
ความประสงค์การยื่นคำร้อง  :
กรณีคำร้องเป็นการยืมวัสดุ/อุปกรณ์   วันที่รับ วัสดุ/อุปกรณ์ : 
  วันที่นำ วัสดุ/อุปกรณ์ ใช้งาน : 
  วันที่ส่งคืน วัสดุ/อุปกรณ์ : 
หมายเหตุ  :
:   

 

คำร้องเลขที่ เรื่อง เนื้อหา ผู้ยื่นคำขอ
 หน้า
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.